домашен

домашен
прил. - къщен, семеен, фамилен, всекидневен
прил. - опитомен
прил. - близък, интимен, частен, фамилиарен
прил. - домакински

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Ларарии — (лат. Lar домашен дух) свеченост во чест на домашните богови, духовите на починатите, што се славеле во стар Рим на 1 мај …   Macedonian dictionary

  • аборигинален — (лат aboriginalis) 1. првобитен, 2. староседелски, домашен, самоник …   Macedonian dictionary

  • авлија — 1. (тур avli) домашен двор ограден со ѕид 2. (тур havli) 1. голема бела шамија со која жените си го покриваат лицето 2. чаршаф, 3. крпа за бришење …   Macedonian dictionary

  • вернакуларен — (лат. vemaculus) домашен, домороден …   Macedonian dictionary

  • ентопичен — (грч. entopios) домашен, роднокраен …   Macedonian dictionary

  • енхориско писмо — (грч. enchorios домашен, домороден) народно писмо кај старите Египќани …   Macedonian dictionary

  • епихоричен — (грч. epichorios) домашен, обичаен, домороден …   Macedonian dictionary

  • иконостас — (грч. eikon, istemi стави/става) 1. во православните цркви: ѕид украсен со икони што го дели олтарот од другиот дел на црквата 2. владбнатина во ѕид, полица или постамент каде што се држат икони во православните куќи, домашен олтар …   Macedonian dictionary

  • интерен — (лат. internus) 1. внатрешен интерна медицина дел од медицината што се занимава со проучување и лекување на болестите на внатрешните органи 2. домашен, приватен, личен 3. што е определен за внатрешна служба, што не е за јавноста …   Macedonian dictionary

  • конфинација — (лат. confinatio) прав. 1. заточение, прогонство 2. ограничено движење, домашен затвор …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”